fbpx

We pleiten voor een singletoets. Dit wil zeggen dat elke beslissing die op ons provinciaal niveau of door de stad Gent wordt genomen grondig wordt beoordeeld op welk effect de beslissing heeft op alleenstaanden. Heeft het negatief effect? Dan wordt de beslissing aangepast of verworpen.

Terug naar de beginpagina