fbpx

Hallo bezoeker.

Mijn naam is Michelle Ginée, wie ik precies ben, schreef ik al eens neer. Maar nu heb ik een specifieke vraag. Ik wil je namelijk vragen om op zondag 14 oktober het bolletje voor mijn naam te kleuren. Nogal direct, ik weet het en het is niet mijn normale stijl. Maar ik heb je steun nodig want ik ben begonnen aan een missie.

Het zit namelijk zo. Ik ben single en ik ben niet alleen in mijn single-zijn. In Vlaanderen zijn zo 1/4 mensen single. In grote steden klimt het aantal naar 1/3 of 1/2 gezinnen dat alleenstaande is. We zijn duidelijk een grote groep binnen de samenleving. Maar politiek worden we nog steeds behandeld als een minderhedengroep. Een groep waar weinig tot geen rekening mee wordt gehouden.
En dat moet echt politiek iets veranderen. Want wie alleenstaande/single is, voelt dit op al zijn levensdomeinen. Het gaat daarbij niet alleen om de vaste kosten die je als alleenwonende single helemaal alleen moet dragen, het gaat ook over oneerlijke belastingen, oneerlijke beloningssystemen van de overheid, dure huisvesting, vereenzaming en zorg.
Dat staat voor een alleenstaande allemaal onder druk.

Ik ijver voor een beleid dat eerlijk is voor alleenstaanden.
Het is mijn missie dat op elk beleidsniveau een single-toets wordt ingevoerd (dit wil zeggen: dat bij elke mogelijke beleidsbeslissing wordt gekeken welke impact ze heeft op alleenstaanden. Op die manier kan ze worden bijgestuurd of zelfs opnieuw afgevoerd als ze negatief is voor alleenstaanden). En een evaluatie van het huidige beleid op basis van impact op alleenstaanden.

Daarom stelde ik me kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen van Oost-Vlaanderen. Je vindt me op de lijst van sp.a (Gent-Eeklo) op plaats 5.

Naast het invoeren van een single-toets zijn dit verder nog mijn drie speerpunten:

  1. Het hervormen van de provinciebelasting: Het zit zo: op dit moment betaal je per woning provinciebelasting van 36 euro, ongeacht met hoeveel volwassenen je daar woont. Dat is totaal oneerlijk voor alleenstaande-gezinnen. Daarom wil ik dat de provinciebelasting wordt aangerekend per volwassen inwoner en niet per adres. (uiteraard wil dit niet zeggen dat iedereen 36 euro moet betalen, het is geen belastingverhoging)
  2. Het subsidiëren van innovatieve woonvormen die rekening houden met alleenstaanden. Projecten die betaalbaar en kwalitatief zijn, maar ook ruimte maken voor ontmoeting en zorg voor en van andere bewoners. De provincie subsidieert al woonvormen, maar ik ijver ervoor dat volgende legislatuur concreet wordt ingezet op woonvormen voor alleenstaanden Ik liet me hiervoor inspireren door mijn gesprek met Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester van Gent.
  3. De provincie als motor voor een single-vriendelijk beleid in de gemeentes en steden: Ijveren voor een single-vriendelijk beleid is een ding, het realiseren is nog iets anders. Ik besef erg goed dat mijn missie niet de eenvoudigste is. Vaak willen gemeentes wel mee, maar hebben ze de middelen of de kennis niet. Daar zie ik een belangrijke taak voor de provincie weggelegd. De provincie moet verschillende partners samen brengen voor kennisoverdracht en samenwerking. De visie is dat steden en gemeentes nauwer moeten samenwerken, waarom dan niet met de provincie als coach? Dat is zelfs niet enkel toepasbaar op een thema als singles, maar ook klimaat en armoedebestrijding. Win-win dus en daarom wil ik daar voor pleiten.

Beste lezer, u mag er zeker van zijn dat ik niet zal rusten voor mijn missie is geslaagd. Ik heb er nu echt mijn tanden in vastgebeten. En daarom vraag ik zo rechtuit en uitdrukkelijk voor uw steun. Hoe meer steun ik krijg, hoe meer kans dat ik een zitje bemachtig in de provincie, maar ook hoe luider mijn stem klinkt om dit thema hoog bovenaan de politieke agenda te krijgen.

Blijf gerust nog even hangen op mijn website en lees de andere berichten.

En onthoudt: De strijd stopt niet op 14 oktober, ze begint maar pas. En u mag er zeker van zijn: u zal nog van mij horen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten

Michelle Ginée
Kandidaat provincie sp.a (kieskring Gent-Eeklo): lijst 1, plaats 5

Categorieën: voorstellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *