fbpx

Wie zijn slotfactuur water eens bekijkt, stelt het meteen vast: we betalen met zijn allen meer dan de helft  aan vaste kosten en bijdragen en dus minder dan de helft op effectief verbruik. Met andere woorden: Spaarzaam zijn met je watergebruik is geen garantie op een vele lagere waterfactuur.

In de vaste kosten zit het vastrecht. Vastrecht is een vaste kost per wooneenheid (adres) Het  bestaat uit drie delen:

  1. drinkwater: 50 euro
  2. gemeentelijke bijdrage: 30 euro
  3. bovengemeentelijke bijdrage: 20 euro
Korting
Het vastrecht voorziet wel een korting per ingeschreven bewoner. Met andere woorden: Hoe meer bewoners, hoe lager het vastrecht.  Voor de verschillende delen van het vastrecht betekent die korting het volgende:
  • drinkwater: korting van 10 euro per bewoner
  • gemeentelijke bijdrage: 6 euro per bewoner
  • bovengemeentelijke bijdrage: 4 euro per bewoner

De korting kan nooit het totaal aan vastrecht overschrijden.

Het vastrecht is dus vergelijkbaar met een forfaitaire belasting per wooneenheid. met een stijgend aantal alleenstaande, is dat idee op zich niet eerlijk tegenover de alleenstaande.  Maar het vastrecht doet er nog een schepje bovenop met het geven van kortingen aan wooneenheden die meer verbruiken want er wonen meer mensen dan een alleenstaande.

Het klopt dat je vastrecht betaalt per aansluiting. En of je nu alleen of met tien in een huis woont, er blijft maar één aanluiting. Dus als je het zo bekijkt, is vastrecht een eerlijke belasting. Maar ik weiger het zo te bekijken. Want tendensen tonen aan dat er steeds meer alleenstaanden zijn. Daarop moet de overheid zich beginnen organiseren.
Mensen stimuleren om samen te wonen, kan een oplossing zijn. Maar daar zullen dan toch heel wat meer voordelen aan verbonden moeten worden dan het geven van een korting op vastrecht.

Of sla ik de bal volledig mis?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *